» درباره ما » بیانیه و ارزش ها


بیانیه و ارزشها


ما نسبت به تعهداتمان در قبال مشتریان اخلاقا پاسخگو هستیم


ما به همکاران به عنوان ارزشمندترین سرمایه های سازمانی احترام می گذاریم و با رفتار و عملکرد درست اعتماد متقابل را  تقویت می کنیم


ما با تکیه بر فرهنگ سازمانی خود و رعایت حقوق مشتریان، خوشنامی شرکت را ارتقاء می دهیم


ما با تولید محصولات ارزشمند، و بکارگیری تکنولوژی روز دنیا امکان انتخاب بهترینها را برای مشتریان فراهم می آوریم


ما باور داریم روش و نگرش سیستماتیک؛ علاوه بر تسهیل اجرای فرآیندهای کاری منتج به ایجاد ارزش افزوده در سازمان می  شود،و راه رسیدن به اهداف را هموارتر می نماید.


ما به نظم، خلاقیت، همکاری جمعی معتقد بوده و برای یادگیری و رشد خود و همکاران فرصت سازی می نمائیم.