» محصولات » قفسه بندی انبار
قفسه بندی انبار قسمت اساسی کلیه محیط های کاری است. با قفسه بندی انبار، نه تنها بهره وری را به حداکثر می توانیم برسانیم بلکه بهره وری و ایمنی همه کارگران را افزایش می دهیم. قفسه بندی انبار مطمئناً یکی از مواردی است که بسیاری از انبارها برای دستیابی به سود بیشتر، کاهش خسارات و صدمات در محیط کاری از آن بهره می جویند. اوژن سیستم جهان، تا حد بسیار زیادی توانسته است مشکل مربوط به مسائل ایمنی کارگران و محصولات را با تولید قفسه بندی انبار ریلی و هوشمند برطرف نماید. سیستم های قفسه بندی انبار در اوژن با تنوع بالایی تولید می گردد که به سه قسمت قفسه بندی انبار ریلی، قفسه بندی انبار ثابت و قفسه بندی انبار هوشمند تقسیم می شود. از محصولات می توان به موارد زیر اشاره کرد: قفسه بندی انبار پالت راک اتوماتیک، قفسه بندی انبار ایزی راک ریلی، قفسه بندی انبار پانل راک ریلی، قفسه بندی انبار هوشمند، قفسه بندی انبار بالکی راک، قفسه بندی انبار خود راهرو، انوع قفسه بندی های ثابت انبار و ...
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی