مقالات نگهداری کالا

ايمني حريق در انبار کالا | اوژن

ایمنی حریق

ایمنی حریق

ايمني حريق

چهار عامل عمده ايجاد حريق

1. پديده هاي طبيعي نظير رعدوبرق

2. خطاهاي انساني ( كبريت، ته سيگار…)

3. نواقص فني – سيم كشي ها و وسايل برقي..

4. اتش سوزي هاي عمدي – خودكشي، كينه توزي، پوشش جرم ….

علل و شرايط بروز حريق در صنايع

1. عيب ساختماني

2. عيب نگهداري و انبارداري

3. عيب عدم پيش بيني و پيشگيري از اتش سوزي

4. عيب عدم اطلاع از طروق مبارزه با حريق

5. عيب تاخير در اطلاع يافتن از وقوع آتش سوزي

6. جرقه هاي ايجاد شده از ماشين ها

7. كاغذ هاي پاره و بي مصرف

8. نشت مايعات از ظروف

9…..

نکته: درباره انتخاب قفسه انبار مناسب خود بیشتر بدانید.

عوامل مؤثر بر گسترش و شدت حريق در انبار

عوامل زير مي توانند بر گسترش حريق مؤثر باشند:

1. افزايش دسترسي به اكسيژن: اين عامل توسط جريان هوا امكان پذير مي گردد همچنين در موادي كه در حين سوختن مي توانند اكسيژن آزاد نمايند، حريق گسترش بيشتري خواهد داشت.

2. ثبات شيميايي ماده سوختني: هرچه ثبات ماده از نظر حالت و تركيب شيمائي كمتر باشد، بر شدت حريق مي افزايد.

3.سطح ماده سوختني: هرچه سطح ماده قابل احتراق گسترده تر باشد شدت و سرعت حريق بيشتر مي شود. مثلاً طبقه بندي مواد در انبارهاي بزرگ ، منابع سوخت با سطح بزرگ و پراكندگي مواد در سطح زمين ، پوشش گياهي و امثال آن از اين جمله اند. گسترش حريق در سطوح عمودي سريع تر از سطوح افقي است.

* درباره تفاوت قفسه ایزی راک و ایزی راک ریلی شرکت اوژن بیشتر بدانید.

محصولات حريق

1. گازها و بخارت حاصل از حريق (بخش خطرناك حريق از نگاه تلفات انساني است )

2. ذرات (بواسطه احتراق ناقص و در دماي پايين ايجاد مي شود)

3.شعله -قسمت قابل رويت حريق است. شدت گرماي آن وابسته به ميزان اكسيژن و رنگ آن وابسته به ماده سوختني است.

4.گرما يا انرژي وابسته به مدت زمان شروع حريق، نوع ماده سوختني و نيز ميزان گسترش آتش است

انتقال و انتشار حريق

گسترش حريق مي تواند به طرق مختلف انجام گيرد. راه هاي زير انتشار حريق به مكان هاي مجاور يا طبقات بالاتر و حتي پايين تر را امكان پذير م ينمايد:

الف( – هدايت ) از مواد ملتهب و داغ

ب – جابجائي هواي داغ

ج – تشعشع

د- شعله (تماس شعله)

دسته بندي انواع حريق

براي سهولت در پيشگيري و كنترل آتش سوزي، حريق ها را برحسب ماهيت مواد _سوختني به دسته هاي مختلفي تقسيم بندي مي كنند. در امريكا و ژاپن توسط مراجع رسمي حريق در چهار دسته(A,B,C,D) در اروپا و استراليا به پنج دسته (A,B,C,D,E) ، تقسيم بندي شده است

دسته Aدر همه تقسيم بندي ها مواد جامدي است كه خاكستر به جا مي گذارد.

دستهB مواد نفتي و مايعات قابل اشتعال است.

دسته Dشامل فلزات قابل اشتعال مي باشد.

درباره تفاوت پالت راک  و  پالت راک اتوماتیک شرکت اوژن   بیشتر بدانید.

روش هاي عمومي اطفاء حريق

اصولاً اگر بتوان يكي از اضلاع هرم حريق (حرارت، اكسيژن، مواد سوختني يا واكنش هاي زنجيره اي) را كنترل و محدود نموده يا قطع كرد، حريق مهار مي شود. اگرچه واكنش هاي زنجيره اي لازمه بروز حريق است ولي در درجه اول اهميت نيست.

بنابراین روش های عمومی اطفای حریق را به صورت زیر برمیشمریم:

سرد كردن ( توسط آب، دي اكسيد كربن)
خفه كردن ( توسط كف، دي اكسيد كربن، خاك، ماسه و خاك)
سد كردن يا حذف ماده سوختني
كنترل واكنش هاي زنجيره اي ( هالن و پودرهاي مخصوص)
رقيق كردن هوا ( نيتروژن و دي اكسيد كربن)

تجهيزات خاموش كننده

بر اساس شيوه اطفاء حريق، ميزان گسترش حريق و نوع حريق تجهيزات متنوعي وجود دارد. انواع اين تجهيزات شامل دو گروه عمده مي باشد:

تجهيزات متحرك
تجهيزات ثابت
تجهيزات متحرك
وسايل ساده مانند سطل شن، سطل آب، پتوي خيس و پتوي نسوز آتش نشاني
خاموش كننده هاي دستي با حداكثر ظرفيت 14 كيلوگرم يا 14 ليتر خاموش كننده در انواع مختلف
خاموش كننده هاي چرخدار تا ظرفيت 90 كيلوگرم
خاموش كننده هاي بزرگ خودرويي يا قابل حمل توسط قايق، كشتي، هلي كوپتر و هواپيما. اين تجهيزات داراي قابليت امدادي نيز بوده و كارايي بسيار وسيعي دارند.

همچنین مفاهیم کنترل موجودی کالا و اهمیت آن در مدیریت کسب و کار را مطالعه نمایید.

تجهيزات ثابت
جعبه اطفاء حريق (شيلنگ با آب تحت فشار)
شبكه ثابت خاموش كننده مبتني بر آب (شبكه افشانه اي، پودر و ،CO 2 كف،تركيبات هالوژنه)
شيرهاي برداشت آب آتش نشاني (ايستاده)

خاموش كننده ها
فراگيرترين وسيله خاموش كننده شامل اين دسته مي باشد، زيرا در لحظات اوليه بروز حريق مي توانند به طور مؤثري توسط افراد عادي به كار گرفته شوند. اين دستگاه ها ارزان و ساده بوده و در دسترس مي باشند، نياز به آموزش پيچيده ندارند و در اطفاء حريق هاي كوچك يا شروع حريق هاي بزرگ كاملاً مناسب هستند.

تمام خاموش كننده هاي دستي به طور قراردادي بايد داراي مشخصاتي باشند تا تشخيص و استفاده از آن ها براي افراد براحتي صورت گرفته و در كوتاه ترين زمان ممكن آتش سوزي مهار گردد .

مقاله ایی در مورد امنیت قفسه های فلزی و انبارها را مطالعه نمایید.

اساس انتخاب خاموش كننده ها
ماهيت مواد قابل اشتعال
تاثير خاموش كننده بر روي خطرات
سهولت استفاده از خاموش كننده
مناسب بودن خاموش كننده براي محيط مورد استفاده
سرويس و نگهداري مورد نياز خاموش كننده

مراحل اساسي كار با خاموش كننده ها
تشخيص خاموش كننده
انتخاب خاموش كننده مناسب
انتقال خاموش كننده به محل حريق
راه اندازي خاموش كننده
بكارگيري مواد خاموش كننده در اطفائ حريق

همچنین درباره تفاوت  پانل راک و پانل راک ریلی  و  پانل راک ریلی اتوماتیک شرکت اوژن بیشتر بدانید.

نكات مهم در به كارگيري خاموش كننده هاي دستي
تعداد آن ها بايستي متناسب با نوع حريق و فضاي مورد نظر باشد.
فاصله دو كپسول نبايستي از 30 متر بيشتر باشد به عبارت ديگر فاصله دسترسي افراد به خاموش كننده نبايد از 30 متر بيشتر باشد.
ارتفاع قرارگيري نبايد خيلي بالا يا نزديك زمين باشد. بهتر است ارتفاع قاعده كپسول از سطح زمين1/1 متر بوده و بيشتر از متوسط ارتفاع آرنج افراد نباشد.
براي هر محل بيش از يك دستگاه خاموش كننده پيش بيني شود.
هنگام استفاده از خاموش كننده براي اطفاء حريق، بايستي پاشش مواد به صورت جارويي در سطح قاعده حريق انجام گردد.
اپراتور هنگام خاموش نمودن حريق بايد پشت به باد باشد.

نيازهاي كلي
خاموش كننده در محل هاي قابل ديد باشد.
كابين يا محفظه نصب خاموش كننده ها نبايد قفل شود.
خاموش كننده هايي كه وزن كل آنها از 40 پوند18/14 كيلوگرم كمتر است بايد طوري نصب گردند كه بالاترين نقطه خاموش كننده بيش از 5 فوت يا 53از سطح زمين فاصله نداشته باشد.
خاموش كننده هايي كه وزني بيش از 40 پوند دارند – به جز خاموش كننده هاي3 فوت يا / نوع چرخدار- بايد طوري نصب شوند كه بالاي خاموش كننده بيش از 51/07متر از زمين فاصله نداشته باشند.
در هيچ موردي نبايد سطح پاييني خاموش كننده كمتر از 4 اينچ يا 102 ميلي متر از سطح زمين فاصله داشته باشد.

شرکت اوژن افتخار دارد در کنار همتایان بین المللی خود از جمله شرکت dexion به تولید با کیفیت ترین قفسه های انبار در ایران تولید کند.

اوژن ، کیمیاگر فضا در دنیای بایگانی اسناد و انبار کالا

منبع : www.ozhanco.com

2 دیدگاه در “ايمني حريق در انبار کالا | اوژن

 1. مصطفی گفت:

  مقاله شما در مورد ایمنی حریقانبار بسیار جالب بود. سوالی که دارم این است که چه روش‌ها یا تکنیک‌های پیشرفته‌ای برای تشخیص زودهنگام آتش‌سوزی در انبارهای کالا وجود دارد؟

  1. اوژن کیمیاگر فضا گفت:

   با سلام ضمن سپاس از نظر شما برای دریافت پاسخ نیاز به مشاوره با متخصص در این زمینه دارید
   که به صورت رایگان میتوانید از ما مشاوره بگیرید
   02188309044

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *