مقالات بایگانی اسناد

عناوين شغلي دبير خانه ها در نظام متمركز امور دفتري

امور دفتری چیست

امور دفتری چیست

 

رئيس دفتر يا دبير خانه
معاون يا دستيار رئيس دفتر يا دبير خانه
مسئول ثبت نامه ها يا دفاتر ثبت وصدور نامه ها
مسئول جمع آوري و توزيع نامه ها

درباره عملکرد بایگانی ریلی  بیشتر بدانید.

فرم كنترل نامه:

مشخصات نامه هاي ارسالي وكليه واحدهاي مربوطه را همراه با مهلت اقدام براي گيرندگان مشخص مي نمايد.

درباره تفاوت قفسه بایگانی  و قفسه بایگانی ریلی شرکت اوژن  بیشتر بدانید.

كد گذاري نامه:

براي تسهيل كار متصديان تعيين مسير گردش نامه، بايد كليه واحدهاي داراي كد شناسايي باشند تا به وسيله كد گذاري امر شناسايي و توزيع نامه ها آسانتر صورت پذ يرد.

درباره تفاوت قفسه کتابخانه و قفسه کتابخانه ریلی شرکت اوژن  بیشتر بدانید.

انواع دفاتر مديريت امور دفتري:

دفتر ثبت وارده و صادره
دفتر اندكس دبيرخانه
دفتر راهنماي الفبايي
دفتر اندكس شماره اي
دفتر ارسال ورسيد نامه ها

 

انواع فرمهاي مديريت امور دفتري:

فرم در خواست پرونده
فرم جانشين پرونده
فرم ارجاع نامه

 

فرايند كنترل نامه ها:

اين فرايند براي ثبت نامه هاي وارده و صادره همچنين تعيين محل آنها اعمال مي شود.

همچنین مقاله تاریخچه آرشیو در جهان را مطالعه کنید.

روشهاي كنترل:

كنترل تك فرمي
كنترل از طريق فرم ارسال نامه ها
كنترل از طريق دفتر رسيد نامه ها

كنترل از طريق دفتر ثبت وارده و صادره نامه ها

ارزشيابي اسناد :

تشخيص ارزش اسناد (اداري و آرشيوي) را از اوراق زائد ارزشيابي م يگويند. اوراقي كه فاقد ارزشهاي اوليه و ثانويهباشند اوراق زائد هستند.

درباره کمد کشویی بایگانی  شرکت اوژن  بیشتر بدانید.

انواع ارزشيابي :

ارزشيابي اداري : با توجه به قوانين و مقررات و دستورالعملها و ضوابط حاكم بر دستگاه ايجاد كننده سند ارزش اسنادداراي و مدت زمان اعتبار آن (جدول زماني) مشخص مي شود.

ارزشيابي آرشيوي :

با توحه به محتواي اسناد در زمينه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي، قضايي، نظامي، اجتماعي و… و نياز پژوهشگران اسناد ارزشيابي مي شوند.

اوژن ، کیمیاگر فضا در دنیای بایگانی اسناد و انبار کالا

منبع: www.ozhanco.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *