مقالات نگهداری کالا

کابینت های انبار موزه ای

کابينت های انباری موزه ای

 

کابينت های انباری موزه ای

 

در طول ساليان متمادی موزه ها همواره در تکاپو برای یافتن بهترین شيوه ها و ابزار نگهداری و ذخيره سازی مجموعه ها بودند که بتوانند محيطی مناسب و امن برای این مجموعه ها تامين کنند و به راحتی هم قابل دسترسی باشند و همچنين به عنوان نوعی سپر دفاعی در برابر هجوم عوامل بيولوژیکی عمل کنند. قفسه های تجاری و سفارشی، محفظه های شيشه ای، قفسه بندی های استيلی، چوبی و طاق های خاص برای نگهداری اشياء موزه ای استفاده شده اند. بسياری از موزه ها از جمله ” موزه ملی پارک ” به فواید استفاده از کابينت ها و قفسه های ویژه نگهداری اشياء برای حفاظت از مجموعه های موزه ای پی برده اند. نگهدای این اشياء با استفاده از کابينت ها و قفسه های خاص نگهداری و ذخيره سازی می تواند مضر ترین تاثيرات را نيز خنثی کند.

 

درباره انتخاب مناسب جهت قفسه بندی انبار خود بیشتر بدانید.

در طول ساليان متمادی موزه ها همواره در تکاپو برای یافتن بهترین شيوه ها و ابزار نگهداری و ذخيره سازی مجموعه ها بودند که بتوانند محيطی مناسب و امن برای این مجموعه ها تامين کنند و به راحتی هم قابل دسترسی باشند و همچنين به عنوان نوعی سپر دفاعی در برابر هجوم عوامل بيولوژیکی عمل کنند. قفسه های تجاری و سفارشی، محفظه های شيشه ای، قفسه بندی های استيلی، چوبی و طاق های خاص برای نگهداری اشياء موزه ای استفاده شده اند. بسياری از موزه ها از جمله ” موزه ملی پارک ” به فواید استفاده از کابينت ها و قفسه های ویژه نگهداری اشياء برای حفاظت از مجموعه های موزه ای پی برده اند. نگهدای این اشياء با استفاده از کابينت ها و قفسه های خاص نگهداری و ذخيره سازی می تواند مضر ترین تاثيرات را نيز خنثی کند.

درباره تفاوت ایزی راک  و ایزی راک ریلی  شرکت اوژن بیشتر بدانید.

مزایای کابینت ها و قفسه های موزه ای

حذف ميزان قرار گيری در معرض نور قابل رویت و اشعه های مادون بنفش
داشتن امنيت کافی در برابر سرقت با استفاده از دریچه هایی که مجهز به سيستم قفل کننده هستند
یک محيط کوچک در داخل کابينت ایجاد می شود. درز گير های تعبيه شده در اطراف چهار چو ب باعث محدود شدن جریان هوا و در نتيجه کاهش قابل ملاحظه گرد و خاک، آلوده کننده ها و تغييرات نسبی رطوبت می گردد. این درز گير ها همچنين از ورود حشرات و جوندگان به داخل کابينت ها جلو گيری می کنند.

کتاب موزه ” سازمان موزه پارک ” ، قسمت اول ، فصل ٧ ، اطلاعات بيشتری در مرد نگهداری و انبار مجموعه های موزه ای در اختيار علاقمندان قرار می دهد. منابع متنوعی برای تهيه کابينت های انباری موزه ای وجود دارد به منظور دسترسی به فهرست کامل انواع و منبع تجهيزات نگهداری و تامين موزه ای به کتاب ” ابزار تجارت ” مراجعه کنيد. کاتالوگ های تهيه شده توسط توليد کنندگان این ابزار بهترین راهنما برای بدست آوردن انواع کابينت های موجود و طرز استفاده از آنها می باشد. بخش خدمات موزه ای ” ساز مان موزه پارک ” می تواند اطلاعات چگونگی دریافت این کاتالوگ ها را در اختيار قرار دهد.

درباره تفاوت قفسه پالت و  قفسه پالت اتوماتیک  شرکت اوژن بیشتر بدانید.

انواع کابینت های انباری موزه های

 

سيستم پيمانه ای

سازمان ملی خدمات موزه پارک یک سيستم پيمانه ای متشکل از سه نوع کابينت برای نگهداری اشياء طراحی و ساخته شده است.

این ٣ نوع کابينت در شکل زیر نشان داده شده است.

درباره تفاوت  پانل راک و پانل راک ریلی  و  پانل راک ریلی اتوماتیک شرکت اوژن بیشتر بدانید.

کابينت استاندارد

ابعاد

٣۶ اینچ – ٧/ عرض : ٢٩ اینچ عمق : ٣٢ اینچ ارتفاع : ٨

این کابينت که ابتدا به عنوان یک کابينت نگهداری آثار جعرافيایی – فسيلی طراحی و ساخته شده اند. به عنوان عمده ترین کابينت های استفاده شده توسط سازمان ملی خدمات موزه پارک محسوب می شود. ساختار سنگين این کابينت امکان نگهداری از مصنوعات سنگين تر را ميسر می سازد و همچنين برای نگهداری و انبار تقریبا همه اشياء کوچک ومنسوجات کوچکتر و موارد مرتبط با مطالعات مردم شناسی قابل استفاده می باشد. اندازه مصنوعات و اشيایی که می توانند در این کابينت ها ذخيره شوند می بایست که حداکثر ۵٠ پوند از وزن هر کشو ، فضای عمودی بين کشو ها و ابعاد کشو ها را ٢۴ ) تعداد کشوها در هر کابينت حداکثر ١۶ عدد– ١۵/ دارا می باشند. ( عمق ” ٣٠ * عرض ١۶ باشد که در حالت طبيعی تعداد ١٠ کشو مناسب می باشد.)

 

کابينت های عریض

ابعاد :

٣۶ اینچ – ٧/ عرض : ۵٨ اینچ عمق : ٣٢ اینچ ارتفاع : ٨

این کابينت دارای عرضی دو برابر عرض کابينت استاندارد می باشد ولی دارای عمق و ارتفاع مشابه آن می باشد. این کابينت برای نگهداری اشياء سبک تر با ابعاد بزرگتر نظير پوست های مورد مطالعه، سبد ها و پارچه های بزرگ مناسب است. کشو های عریض برای نگهداری اشياء در حالت مسطح و و یا نگهداری منسوجات ظریف که نمی توانند به صورت آویز و یا لوله ای نگهداری شوند مورد استفاده قرار می گيرد. این نوع کابينت ها مانند کابينت های استاندارد می توانند حداکثر تا ١۶ کشور داشته باشند ولی در حالت طبيعی تعداد ١٠ کشو مناسب می باشد.

 

کابينت ها صندوقی

ابعاد :

عرض : ۵٨ اینچ عمق : ٣٢ اینچ ارتفاع : ٧٨ اینچ

این کابينت ها مشخصات یک کابينت عریض و با دو کابينت استاندارد کنار هم را دارا می باشد . فضای داخلی این کابينت باز م ی باشد. این کابينت با داشتن یک محفظه از مياه های آویز و قفسه کلاه برای نگهداری پوشاک بر روی آویز های پشتی دار طراحی شده است اما برای نگهداری و انبار کردن اشياء مختلف در شکل ها و گروه های مختلف طراحی شده توسط توليد کنندگان قابليت استفاده دارند.

این طرح ها و گرد آوری ها شامل کشو های عریض و نيمه عریض، شکاف های عمودی، قفسه های ثابت و ميله های ثابت و متحرک می باشد.

یکی از مزایای استفاده از سيستم پيمانه ای این می باشد که شکل واحد آنها نظم و ترتيب فضای نگهداری اشياء و چگونگی چيدن آنها را سهل و آسان می کند. قابليت روش های مختلف انباشته کردن در این کابينت ها نيز فرصت استفاده بهتر از فضای عمودی را امکان پذیر می سازد.

با وجود این نکته هایی در مورد انباشته کردن اشياء این کابينت ها و بر روی هم قرار دادن آنها وجود دار د. هر دو نوع کابينت استاندارد و عریض قابليت سوار شدن و انباشته شدن روی هم را دارند اما نه بيشتر از ٢ برابر ارتفاع آنها. دو کابينت استاندارد استحکام لازم را برای نگهداری از یک کابينت عریض را دارند اما یک کابينت عریض نمی تواند دو کابينت استاندارد را تحمل کند.

کابينت های صندوقی هم دارای ارتفاع کافی هستند و نمی توانند به صورت ترکيبی استفاده شوند. در کابينت های استاندارد می توان از مواد کمکی به منظور نگهداری از اشياء استفاده کر د. به عنوان مثال سازمان خدمات موزه ای پارک نوعی سينی برای نگهداری نمونه های باستانی طراحی کرده است که دارای ایعاد مختف می باشد و می تواند به صورت کاملا منطبق در یک کشوی استاندارد جا داده شود.

سازمان خدمات موزه ای پارک همچنين نوعی کشو از جنس فوم های پلی اتيلين طراحی کرده است که در کف کشو جای داده می شود و یک سطح غير لغزنده و غير واکنشگر را نمونه ها و مصنوعاتی که بزرگتر از سطح سينی نيز هستند را ایجاد می کند.

 

ویژگی ها و گزینه های اضافه

علاوه بر سه نمونه توضيح داده شده در سيستم پيمانه ای، کابينت های دیگری که هر یک موارد استفاده خاصی دارند.

 

محفظه نگهداری تجسمی – دیداری

ابعاد:

١۶ اینچ ارتفاع : ٨۴ اینچ کوچک-١/ ٣۶ اینچ عمق : ۴ -٣/ عرض : ٨

٢٢ اینچ ارتفاع : ٨۴ اینچ متوسط-١/ ٣۶ اینچ عمق : ۴ -٣/ عرض : ٨

٢٢ اینچ ارتفاع : ٨۴ اینچ بزرگ-١/ ٣۶ اینچ عمق : ٢ -٣/ عرض : ٨

این کابينت امکان دسترسی بصری به اشياء علاوه بر فراهم کردن محيطی امن برای نگهداری آنها را فراهم می آورد. این کابينت دارای درب های متحرک دو لنگه همراه با دستگيره های قفل کننده می باشد. ۴ پنجره روی درب ها ممکن است از شيشه های دارای فيلتر امواج مادون بنفش و یا شيشه های ایمنی ساخته شده باشند . در نگهداری از ا شياء حساس به نور مانند سبد ها باید از شيشه های UV مجهز به سيستم ضد اشعه استفاده کرد.

 

کابينت های مخصوص حشره شناسی

ابعاد:

۴٢ اینچ نيمه مرتفع -٣/ ٢٠ اینچ ارتفاع : ۴ -١/ ٢٣ اینچ عم ق : ٣ -٣/ عرض : ١۶

٨۴ اینچ -١/ ٢٠ اینچ ارتفاع : ٨ -١/ ٢٣ اینچ عمق: ٣ -٣/ عرض : ١۶

۴٢ اینچی از جنس استيل از ١٢ کشو بر روی سطوح چرخان درست شده است . کابينت -٣/ این واحد ۴

٨۴ اینچی استيلی از ٢۴ کشو ساخته شده اس ت . هر دو نوع دارای درزهای درز بندی شده ، -١/٨دستگيرهای قفل کننده و محل نصب بر چسب بر روی درب هستند . هر دو سيستم کشویی ” کرنلی ” هستند که این امکان را فراهم می سازد تا سينی های محتوی حشرات را در ابعاد مختلف بتوان نگهداری کرد.

 

کابينت های مخصوص نگهداری گياهان خشک شده

ابعاد:

١٨ اینچ ارتفاع : ۴٠ اینچ نيمه مرتفع-٢۵/ ٢۵ اینچ عمق : ٣٢ / عرض: ٣٢

٨۴ اینچ مرتفع-١/ ١٨ اینچ ارتفاع : ٨ -٢۵/ ٢۵ اینچ عمق : ٣٢ / عرض: ٣٢

این کابينت استيلی از قسمت ها و کوپه های ساخته شده است که به منظور نگهداری نمونه های گياهان خشک شده در پوشه های ویژه به صورت ایستاده طراحی شده است. کابينت نيمه مرتفع دارای ١٢ کوپه و کابينت مرتفع دارای ٢۶ کوپه است تنها درب این کابينت دارای یک درزبند ، دستگيره قفل کننده و محل نصب بر چسب می باشد.

همچنین مقاله روشهاي دريافت و نگهداري و مراجعه وامحاء را مطالعه کنید.

کابينت و نگهداری نقشه

ابعاد : ارتفاع در اندازه های مختلف

٢٨ کوچک -٧/ ۴٠ اینچ عمق : ١۶ -٣/ عرض : ۴

٣۵ متوسط -٧/ ۴۶ اینچ عمق : ١۶ -٣/ عرض : ۴

۴١ بزرگ -٧/ ۵٣ اینچ عمق : ١۶ -٣/ عرض : ۴

کابينت مخصوص نگهداری از نقشه از جنس استيل است که دارای کشو های مسطح می باش د . این کابينت را می توان از طریق مرکز پشتيبانی دولت فدرال و یا فروشنده های دیگر تهيه کر د . این نوع کابينت در سه اندازه مختلف موجود می باشد اما توصيه می گردد که از اندازه بزرگ آن استفاده شو د .

١۵-٣/ این کابينت دارای تعدادی قسمتهای مختلف ۵ کشویی است که هر یک از آنها دارای ارتفاع ٨ اینچ می باش د . ارتفاع دقيق این نوع کابينت بر اساس تعداد بخشهای ۵ قسمتی که بر روی هم سوار می شوند تعيين می گرد د . تجربه نشان داده است که کابينت های نيمه بلند که معمولا از ٢ بخش ۵ کشویی تشکيل شده اند قابليت و کارایی بيشتری دارند که یکی از این بخشها در پایين به عنوان پایه و دیگری روی آن قرار می گير د . این نوع قفسه ها برای نگهداری از نقشه ها ، آثار چوبی و مدارک تاریخی استفاده می گرد د . به منظور حفاظت بيشتر این اشياء قبل از قرار گرفتن در داخل کشو ها در پوشه هایی جا داده می شوند که قاب ل يت غير اسيدی دارن د . طرح های اوليه می بایست که از بقيه مدارک و اسناد به صورت جدا گانه نگهداری شوند چرا که به دليل داشتن قابليت تجزیه شدن ممکن است برای سایر اشياء مضر باشند.

اوژن ، کیمیاگر فضا در دنیای بایگانی اسناد و انبار کالا

منبع: www.ozhanco.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *