مقالات بایگانی اسناد

کتابخانه دیجیتالی

کتابخانه دیجیتالی

کتابخانه دیجیتالی

 

گرچه واژه “کتابخانه دیجیتالی” برای بیش از یک دهه استفاده شده است و بسیاری از مقالات در مورد آن نوشته شده است، تعریف جهانی از عملکرد آن و طبیعت آن هنوز نمی تواند به دست آید. به عبارت دیگر، اگرچه در دهه گذشته واژه “کتابخانه دیجیتالی” به ویژه در ادبیات کتابداری و اطلاعات استفاده شده است اما با نگاه دقیق تر، می توان ابهامات و حتی تناقض ها در این تعاریف را دید.

درباره عملکرد بایگانی ریلی  بیشتر بدانید.

این ادعا که بر اساس رویکرد مبتنی بر متن در منابع کتابخانه ای و اطلاعاتی است، نشان می دهد که تعاریف متعدد و متنوعی از مفهوم کتابخانه دیجیتالی وجود دارد و دیدگاه های مختلفی در مورد ماهیت آن وجود دارد. تغییرات این تعاریف چنین است که می توان آن را یک بحران معرفت شناختی دانست.

درباره تفاوت کمد بایگانی و کمد بایگانی ریلی شرکت اوژن  بیشتر بدانید.

عدم داشتن یک تصویر واضح از مفهوم یک کتابخانه دیجیتال باعث ارتباط علمی محققان از زمینه های مختلف (مانند کتابداری و اطلاع رسانی، علم کامپیوتر، فناوری اطلاعات، و غیره) برای رسیدگی به جنبه های مختلف این پدیده و روند تحقیق و توسعه در این زمینه، بحران خواهد بود.

درباره تفاوت کمد کتابخانه و کمد کتابخانه ریلی شرکت اوژن  بیشتر بدانید.

تکامل مفهوم کتابخانه دیجیتال نشان می دهد که بحران کنونی تنها با رفع مسائل فنی و تکنولوژیکی حل نخواهد شد و مهم تر آن است که به جنبه های معرفت شناختی و مفهومی آن توجه شود.

Burganman معتقد است که اگرچه اصطلاح “کتابخانه دیجیتال” یک مفهوم جدید است، در مطالعات مربوط به سیستم های بازیابی اطلاعات، پایگاه های داده، رابط کاربر، شبکه های اطلاعاتی، اتوماسیون کتابخانه، انتشارات الکترونیکی و موارد دیگر با سابقه طولانی، می توان از تکامل آن پیروی کرد.

در سال 1992، بورگان یکی از اولین تعاریف مربوط به مفهوم یک کتابخانه دیجیتالی را معرفی کرد که بسیاری از مقالات در زمینه کتابداری و اطلاع رسانی به عنوان منبع مباحث نظری در مورد مفهوم کتابخانه دیجیتالی منتشر شده است. در ادامه، تعاریف دیگر کتابخانه های دیجیتال در کتاب ها، مقالات، کنفرانس ها و جلسات ارائه شد.

ماهیت بین رشته ای کتابخانه های دیجیتالی و جذابیت محتوا (به عنوان مثال، ارزش افزوده از طریق انتشار الکترونیکی، مستند سازی خودکار اسناد و جایگزینی برای کتابخانه های سنتی) این پدیده را برای محققان از زمینه های مختلف، به خصوص علوم رایانه، کتابداری و فناوری اطلاعات، جذاب می کند.

درباره کمد کشویی بایگانی  شرکت اوژن  بیشتر بدانید.

فناوری اطلاعات به طوری که تعاریف مختلف برای آن وجود دارد.
می توان نتیجه گرفت که تکامل مفهوم کتابخانه دیجیتالی به شدت تحت تأثیر روش های مختلف رشته ها و نیازهای سازمانی و تعاریف عملیاتی در تحقیقات کاربردی قرار گرفته است. از این رو، تعاریف ارائه شده برای مفهوم کتابخانه دیجیتال باید چندین روش را که در بخش بعدی مورد بحث قرار می گیرند را در نظر بگیریم.

یک کتابخانه دیجیتال چیست؟

مرور تعاریف. مهمترین دیدگاه ها و دیدگاه های علمی در زمینه کتابداری و اطلاعات در مورد کتابخانه های دیجیتالی در مقالات کتابخانه های تخصصی و مجلات اختصاص یافته به کتابخانه های دیجیتالی در مجلات عمده این حوزه یافت می شود. در نسخه ویژه کتابخانه های دیجیتال، در مجله انجمن اطلاعات و فناوری اطلاعات آمریکا (GIS)، در سال 2000 یادداشت سردبیری در مورد “خدمات” کتابخانه های دیجیتالی تأکید نشده است و تنها نقش “فناوری” در ایجاد یک دریافت دیجیتال برای دسترسی به اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است. این بر خلاف نظر ویراستاران کتابخانه ویژه کتابخانه های دیجیتال مجله> پردازش اطلاعات و مدیریت اطلاعات (IPPM) است. آنها بر این باورند که ایجاد و توسعه کتابخانه های دیجیتال نتیجه یک فرآیند پیچیده است که در آن چهار عنصر جامعه، فن آوری، خدمات و محتوا نقش تعیین کننده ای دارند.
در سال 2000 نسخه مجله Leybrey Trends، “خدمات کتابخانه دیجیتال”، مقالات متعددی توسط محققان برجسته بین المللی نوشته شده و جنبه های مختلف ارزیابی کتابداری و اطلاع رسانی دیجیتال را مورد بحث قرار دادند. یادداشت سردبیری می نویسد: “با وجودی که یک دهه تحقیق در زمینه کتابخانه های دیجیتالی گذشت، ادبیات کمی در ارزیابی کتابخانه های دیجیتالی یافت می شود. یکی از دلایل این امر که توسط برخی از نویسندگان این موضوع تأکید شده است، فقدان توسعه کتابخانه های دیجیتالی به روش تجربی است. در مقاله خود، ساراسویک تأکید کرد که “کتابخانه های دیجیتالی مراحل تجربی خود را گذراندند و هنوز برای ارزیابی کامل نیستند.” یکی از نکات مهم در این مجموعه درمورد موانع ارزیابی از کتابخانه های دیجیتال این است که اغلب دشوار است که آنچه را که باید به عنوان یک کتابخانه دیجیتالی مورد ارزیابی قرار گیرد، پیدا کنید. نکته بالا، موضوع مبهم و بحث برانگیز کتابخانه های دیجیتال در عرصه بین المللی است. بررسی یادداشت های ویراستار نسخه ویژه دیجیتال کتابخانه های کتابخانه در مجلات کتابداری و اطلاع رسانی مهم نشان می دهد که حتی ویراستاران برجسته آنها موافق ارائه دقیق دقیق نیستند از کتابخانه های دیجیتالی.
صرف نظر از یادداشت سردبیر، اختلاف اساسی در خصوص ماهیت کتابخانه های دیجیتالی در مقالات منتشر شده در آن یافت می شود. برخی محققان معتقدند که اصطلاح “کتابخانه دیجیتال” همیشه موضوع بحث انگیز است. لینچ معتقد است که اصطلاح “کتابخانه دیجیتال” به لحاظ ذاتی مشکل ساز است، زیرا این اصطلاح باید یک ارتباط پیچیده بین کتابخانه دیجیتال و کتابخانه به عنوان یک سازمان یا نهاد ایجاد کند (20). به گفته گرینبرگ، در اصطلاح “کتابخانه های دیجیتالی”، می توان استفاده متناقض را مشاهده کرد: “اگر یک کتابخانه یک کتابخانه باشد، دیجیتال نخواهد بود؛ اگر یک کتابخانه دیجیتالی باشد، آن کتابخانه دیگر نخواهد بود”. Betin مخالف استفاده از اصطلاح “کتابخانه های دیجیتالی” است و آن را بسیار گمراه کننده می داند.
در مقاله خود، “طراحی یک پروژه آموزشی برای یک دوره کتابخانه دیجیتال”، شوارتز دانش آموزان را نشان داد که 64 متنبندی رسمی و غیر رسمی کتابخانههای دیجیتالی در متون و مقالات وجود دارد که نشان میدهد ماهیت کتابخانه دیجیتالی بحث انگیز و مبهم است .

برخی از تعاریف قادر به اندازه کافی کتابخانه دیجیتالی نیستند: “کتابخانه دیجیتالی چیزی جز یک سرویس اطلاعاتی کتابخانه است که به لحاظ جسمی، مجازی یا ترکیبی از هر دو، که منابع بسیاری از آنها در فرم دیجیتال موجود است. ” کتابخانه دیجیتال نوعی کتابخانه الکترونیک است که کاربران از نقاط مختلف دنیا می توانند اطلاعات متنوعی از جمله متن، صوتی، تصویری، تصویری و غیره را در اختیار داشته باشند. ”
Burganman یکی از برجسته ترین محققان و نویسندگان در آثار متعدد خود را در تعاریف ارائه شده برای کتابخانه های دیجیتال است. او در مقاله خود تأکید می کند که وضعیت کنونی تحقیق و توسعه کتابخانه های دیجیتالی، به ویژه در ایالات متحده، تحت تأثیر تعاریف تحقیق کتابخانه های دیجیتالی قرار دارد. به عبارت دیگر می توان نتیجه گرفت که بر خلاف مفاهیم مانند کتابخانه های دانشگاهی، عمومی و تخصصی برای کتابخانه های دیجیتالی، تعریف قابل قبول وجود ندارد. به عبارت دیگر، هر پروژه تحقیقاتی می تواند برای یک کتابخانه دیجیتال تعریف شود.
تعاریف دیگری وجود دارند که نیاز به ایجاد یک کتابخانه دیجیتالی برای متن کامل منابع اطلاعاتی در یک کامپیوتر دارند و این اطلاعات نباید نوشته شود.
دایان و تنر در کتاب> آینده دنیای دیجیتال: استراتژی های عصر اطلاعات> با بررسی تعاریف مختلف، آنها ویژگی های زیر را برای کتابخانه دیجیتال شامل می شوند: کتابخانه دیجیتالی مجموعه ای از اطلاعاتی است که در قالب دیجیتال سازمان یافته است. اطلاعات دیجیتال باید بر اساس اصول جمع آوری، جمع آوری و یا محتوای دیجیتال باشد؛ اطلاعات دیجیتال باید به شیوه ای منسجم و قابل اطمینان توسط کاربران قابل دسترسی و قابل بازیابی باشد مانند اطلاعات کتابخانه های دیگر؛ اطلاعات دیجیتال برای مدت طولانی به عنوان یک منبع پایدار اطلاعات در دسترس است.
بر خلاف فرض های احتمالی در مورد ماهیت غیر ضروری خدمات سنتی کتابخانه های فیزیکی و منابع انسانی (کتابداران) در کتابخانه های دیجیتال، اسلون استدلال می کند که فن آوری های دیجیتال و منابع اطلاعاتی خودشان نمی توانند منجر به ظهور کتابخانه های دیجیتال شوند.

یک مطالعه بر روی کتابخانه های دیجیتالی، وظایف اولویتی را که کتابداران در مدیریت کتابخانه های دیجیتالی دارند، از جمله سازماندهی (فهرست بندی و نمایه سازی)، انتخاب، سفارش و طراحی یک رابط جستجو، نشان می دهد. این تحقیق مهمترین دلایل ایجاد و توسعه کتابخانه های دیجیتالی را برای افزایش دسترسی به اطلاعات، ارائه خدمات به کاربران نهایی و سازماندهی اطلاعات الکترونیکی، که معمولا نامنظم است در دسترس هستند.

همچنین مقاله نگهداری از اسناد را مطالعه کنید.

برخی از محققان این سوال را مطرح کرده اند که نیاز به خدمات مرجع در محیط کتابخانه دیجیتال وجود دارد که اساسا طراحی شده است تا امکان دسترسی مستقیم به منابع اطلاعاتی و اطلاعات بدون حضور فیزیکی رابط کاربری فراهم شود. یک مطالعه در این زمینه نشان می دهد که کتابخانه های دیجیتالی فعلی در دسترسی به اطلاعات و جستجو و بازیابی منابع اطلاعاتی در محیط ایمیل بیشتر تمرکز می کنند و توجه کمتر به ارائه خدمات اطلاعاتی از قبیل کتابخانه های سنتی است. بنابراین، این سوال مطرح می شود که آیا کتابخانه دیجیتال بدون خدمات مرجع، که یکی از مهمترین مأموریت های کتابخانه سنتی است، اساسا یک کتابخانه است؟ با این حال، با توجه به یافته های Davennes و فریدمن، در غیاب رابط های انسانی، کاربران نهایی باید برای استفاده از کتابخانه های دیجیتال آموزش ببینند. در یادداشت سرمقاله کتابخانه ویژه کتابخانه های دیجیتال، مجله> پردازش و مدیریت اطلاعات، تاکید شده است که هسته تحقیق در کتابخانه های دیجیتال مربوط به راه هایی برای بهبود دسترسی به اطلاعات مورد نیاز کاربران است، در حالی که در عین حال پرداخت توجه به خدمات مرجع، سیستم Q و A، و هدایت کاربران نیز اهمیت دارد.
البته، محققان معتقدند که توانایی کاربران برای دسترسی به اطلاعات در محیط های دیجیتال به طور قابل توجهی بهبود یافته است و سیستم های کامپیوتری می توانند بسیاری از وظایف سنتی کتابداران مرجع را اداره کنند و کتابداران مرجع تنها در جستجوی بسیار پیچیده شرکت دارند. به عنوان مثال، آرمز معتقد است که پیشرفت در سیستم های جستجو و بازیابی در پایگاه های اینترنتی و ابزارهای جستجو نقش واسطه های انسانی (کتابداران مرجع) را کاهش داده است .
به طور کلی، از بحث در بالا، دو دیدگاه قابل شناسایی است: (1) نیاز به حضور انسان در کتابخانه های دیجیتال به عنوان یک رابط برای جستجو، ارزیابی و ارائه اطلاعات به کاربران نهایی، که در واقع همان روند است که کتابداران در کتابخانه های سنتی انجام می دهند؛ و (2) حضور غیر ضروری (یا تقاضای کم) منابع انسانی متخصص به عنوان یک رابط برای کمک به کاربران نهایی در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز.
نکته دوم را می توان با این پرسش ها مورد انتقاد قرار داد: (الف) آیا کاربران نهایی خود قادر به انجام فرآیند جستجو و بازیابی اطلاعات در محیط های دیجیتال هستند؟ و (ب) آیا سیستم های بازیابی اطلاعات عملکرد و ساختار مناسب برای دسترسی به اطلاعات مربوطه دارند؟
تحقیقات زیادی در مورد رفتار اطلاعات کاربر و اندازه گیری کارایی سیستم های بازیابی اطلاعات در محیط های الکترونیکی مانند پایگاه های داده انجام شده است و در برخی از آنها فرضیه ای است که کاربران نهایی می توانند به طور مستقل فرایند جستجو و بازیابی اطلاعات را انجام دهند مورد نیاز در محیط های دیجیتال. ، کاملا رد شده است به عنوان مثال، تقریبا یک توافق در مورد این واقعیت وجود دارد که موتورهای جستجو دارای یک دروغ دروغین هستند، که، بر خلاف دیدگاه Armz، در بالا ذکر شده است. در واقع، نمی توان تعمیم داد که پیشرفت در سیستم های جستجو و بازیابی در پایگاه های اینترنتی و ابزارهای جستجو، نقش میانجیگری کتابداران (کتابداران مرجع) را کاهش داده است. به عبارت دیگر توسعه چنین سیستمی، به ویژه موتورهای جستجو، چالش های عمده ای را در بازیابی اطلاعات ایجاد کرده است.

اوژن ، کیمیاگر فضا در دنیای بایگانی اسناد و انبار کالا

منبع: www.ozhanco.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *